IT-Centrum

Beställ inkoppling i nätverket


ex. Bangårdsgatan 6, IT Centrum

Om ja, uttagsnummer. Om nej, ta kontakt med IT-Centrum

ex. switch på plats 192.168.4.25 port 22 är ledig

ex. GOLD Ventilations aggregat.

Om ja, företagsnamn, ip-adress och kontaktperson

Minst 10 arbetsdagar i förväg

ex. Jan Karlsson, Tierpsbyggen

Om extern beställare av inkoppling, fyll i mailadress

För att hantera din beställning eller ditt ärende behöver IT-Centrum få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via våra beställningsformulär kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e Allmänt intresse. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns att läsa här GDPRlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av Sari Isokivelä

Support

» Telefon
Tierp: 0293-21 8080
Älvkarleby: 026-8 3396

» E-post
support@itcentrum.se

.
.
.
.